Häst, hund, katt, ko

Ringorm på katt, hund, ko och marsvin
Dessa djur smittas ofta av ringormssvamp (dermatofyter), i många fall av Microsporum canis. Ovanligare är svampinfektionen Trichophyton mentagrophytes. Sjukdomsutvecklingen av ringorm varierar hos djuren beroende på allmäntillstånd och ålder. Gamla, sjuka samt även kattungar är de som ofta visar tydliga symtom. Klåda, fläckvis håravfall och utslag i hårbotten är relativt vanliga.

Ringorm angriper redan skadad hud
Ofta får ringormen hos djur fäste och utvecklar sig där sår finns. Utslag bildas och pälsen lossnar inte sällan i nästan symmetriskt märkligt runda cirklar. Se upp med djur som är kroniskt sjuka och har mycket sår tex, efter ett hundslagsmål, då är djuret som mest mottagligt för ringorm.

Ringorm är ofta helt symtomlös hos djur
Friska djur i sin bästa ålder visar sällan symtom på att bära på ringormssmitta. Det är dock mycket vanligt att de ändå är smittade men deras immunförsvar är helt enkelt för starkt för att huden ska visa symtom i form av utslag och pälsavfall.

Kontakta din veterinär
Ringorm är vanligt, visar ditt djur symtom bör du kontakta veterinär. Ofta blir inte djuren friska på egen hand och behöver hjälp med mediciner. Det är en bra idé att samordna och behandla många djur på samma gång, tex alla hästar i ett stall. På detta sätt håller man nere veterinärkostnader och smittan kan stoppas. Tänk på att djur som visar starka symtom kan lida av sin ringorm, se till att hjälpa dem så fort du kan via veterinär.