Ringorm barn

Barn drabbas oftare av ringorm än vuxna och utbrotten är inte sällan mer intensiva. Anledningarna till hur och varför barn och vissa vuxna drabbas olika kan ha en rad förklaringar.

  • Barn har mer närkontakt med andra barn än vuxna normalt har med varandra. Dessa vanor gör att de kommer i kontakt med många infektioner av olika slag som andra barn är bärare av.
  • Barn är sämre på att sköta sin hygien än vuxna, t.e.x tvätta händerna. Detta bidrar till ökad risk för infektioner.
  • På dagis använder barn varandras leksaker, och inte sällan med munnen. Risken för smitta av infektioner är överhängande.
  • Barn har ofta ett mindre effektivt immunförsvar mot vissa sorters infektioner som man efter att man smittats av en gång har ett visst försvar mot i framtiden. Tex vårtor och ringorm.
  • Barn märker inte av en liten röd fläck på kroppen, inte heller flera. Därför kan de gå längre tid och svampinfektionen får större fäste.
  • Barn lånar saker av varandra utan tanke på smittorisk. Tex kuddar, mössor och badbyxor och handuk efter gympan. Det ökar risken för smittspridning av b.l.a ringorm.

 
Åkomman ser lite läskig ut men är ofarlig, effekterna är huvudsakligen kosmetiska. Ringorm är inte särskilt svår att behandla.