Symtom och orsak

Tinea corporis s.k ringorm orsakas av en liten svamp som kallas dermatofyter. Dessa små organismer lever normalt på den hudens yta hos alla människor och kan när rätt tillfälle uppstår börja framkalla utslag och orsaka en svampinfektion.

Smittar vanligen person till person
Sjukdomen kan smittas av person-till-person vilket är vanligast men även från husdjur till människa förekommer frekvent. Vanligtvis sker smitta via direkt hudkontakt med en infekterad person eller djur. Smitta kan även ske via kontakt med föremål som kan smitta, tex brottarmattan eller leksaker, kläder, kammar, sängkläder och liknande.

Personer som riskerar att smittas av ringorm
Individer med hög risk för att smittas av ringorm inkluderar de som:

  • Bor i trånga, fuktiga förhållanden.
  • Exponeras för svampinfektion via andra personer eller föremål som varit i kontakt med smittad individ.
  •  Svettas överdrivet, eftersom svett kan ge en fuktig miljö där patogena svampar kan     frodas. Detta är vanligt i tex armhålor och ljumskar.
  •  Delta i närkontakt sporter som brottning eller judo.
  •  Bär åtsittande kläder med dålig luftcirkulation.
  •  Har ett försvagat immunförsvar.